Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pinch To Zoom

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

How come I can't get pinch to zoom to a percentage to work any more? I just found out I can click the plus or minus in my toolbar to change the zoom to a certain percentage but I can no longer do it with my fingers and my trackpad. Is there a way to fix this issue?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.