Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox and Big Sur

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
more options

I hope someone here can answer my question. I'm using Firefox on a Macbook. Recently, I upgraded to Big Sur. When I did, the dock icons for Safari and Chrome changed, but Firefox did not. When will Firefox update to conform with Big Sur? Thanks!!

I hope someone here can answer my question. I'm using Firefox on a Macbook. Recently, I upgraded to Big Sur. When I did, the dock icons for Safari and Chrome changed, but Firefox did not. When will Firefox update to conform with Big Sur? Thanks!!