Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

qr code

more options

Where can i find the QR code????

Where can i find the QR code????

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Are you trying to connect a new mobile device to your Firefox Account? If you have your Firefox on Windows connected to your Firefox Account when you start the request from your mobile, I think a tab should open automatically in Firefox on Windows. Not on yours?