Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

McAfee Webadvisor

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1965 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jmk1099

more options

Mcafee Webadvisor does not appear in my Add-ons list but it is installed and appears in the Windows 10 Apps and Features list

Giải pháp được chọn

I use McAfee Web advisor and I like it so I would prefer to stick with it but thanks for your help. I did manage to solve the problem a few minutes ago by uninstalling and reinstalling Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I also use Kaspersky and you can get the add-on here...

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/user/11648714/

more options

Giải pháp được chọn

I use McAfee Web advisor and I like it so I would prefer to stick with it but thanks for your help. I did manage to solve the problem a few minutes ago by uninstalling and reinstalling Firefox.