Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problem opening Streetview in Google Maps using Pegman

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

For about the past week I have not been able to open Google Maps Streetview with Pegman. I either get a screen without a picture or a picture that is blurry and then the screen freezes up so I have to reload the page. I have uninstalled and reinstalled version 83.0. I am not having this problem with Internet Explorer or Edge. Thanks.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.