Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Add-ons Functionality !

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Some of Firefox add-ons does not appear in Toolbar. They are only visible in Options-Add-ons page, which means that they are with bad functionality ! Why is that ?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Some addons simply don't need any visual button on a toolbar. It doesn't mean that they are with bad functionality.

more options

What Add-ons is this about ?

Did you check the screenshot images and read the description on their Add-ons page ?

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào