Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

File Upload popup

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I go to a website and need to upload a file. I click the upload file button on the web page and the pop up will not appear. I've done every option imaginable for Pop-ups to no avail.

What security setting am I missing?

It works in chrome which I prefer not to use but I suppose I'll make the switch if I have to.

Regards,

I go to a website and need to upload a file. I click the upload file button on the web page and the pop up will not appear. I've done every option imaginable for Pop-ups to no avail. What security setting am I missing? It works in chrome which I prefer not to use but I suppose I'll make the switch if I have to. Regards,

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Can you tells the site that your working with so that we can go through the steps?