Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to make Firefox colorize add-on icons like it does to built-in icons?

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello. Is there a way to make Firefox colorize add-on icons (seen in gray here) like it does with the built-in ones?

When using the AlpenGlow theme, for instance, built-in icons are colorized while add-on icons are not (including official add-ons). See attached screenshot.

Is there a way to change this, or some workaround?

Hello. Is there a way to make Firefox colorize add-on icons (seen in gray here) like it does with the built-in ones? When using the AlpenGlow theme, for instance, built-in icons are colorized while add-on icons are not (including official add-ons). See attached screenshot. Is there a way to change this, or some workaround?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Can be changed via userChrome.css file

more options

Thank you. Is there a generic code I can use to tell Firefox to colorize all of them, or do I have to specifically and manually colorize each one?

more options

For background, extension authors can provide two theme-adaptive icons, one for a light theme and one for a dark theme. I guess Alpenglow uses the icons for dark themes.

I'm not sure how you would colorize those extension icons. If you don't get good leads here, try the following subreddit:

https://www.reddit.com/r/FirefoxCSS/

more options

It is up to the extension developer to supply (colored) icons. I have a lot of extensions that have colored icon, so if you do not have any colored icons then you might just be unlucky. There are extensions to have a gray icon when they aren't active and a colored icon when they are active. You can try the default theme to see if that makes colored icons appear in case you current theme isn't supported.