Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

flash player

  • 5 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 732 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Do I need a flash player after Jan. 1, 2021 for my Firefox?

Giải pháp được chọn

No, you don't need it anymore.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Giải pháp được chọn

No, you don't need it anymore.

Hữu ích?

more options

So I can go ahead and uninstall it or what would be the best thing to do at this point? And thank you for your help- I am not an IT person- I am internet challenged-

Hữu ích?

more options

Most people do not need to worry about the end of support for Adobe Flash in January 2021. Firefox doesn't need Flash for most sites. For example, YouTube doesn't use Flash any more. To get a sense of the impact of the end of Flash on your own browsing, consider how often you have seen this,

RunFlash

or this:

Fx82AllowFlash

If that doesn't seem familiar, the sites you visit are not using Flash -- or you have been ignoring the Flash content on those sites. In those cases, you won't be missing anything by not having Flash.

Firefox displays an address bar icon and, in most cases, a Run Adobe Flash box where media content should be, if a site wants to use Flash. The Flash-formatted content will not run until you click the Run Adobe Flash box or the plugin icon in the address bar and allow Flash to run on that website (see this article for details).

If you do use content that runs on Flash -- for example, some online games -- you will lose access to that content unless or until the site updates it (hopefully they will soon). There is no substitute for the Flash player plugin; the content needs to be repackaged differently by the site.

Finally, since you are on Windows, please note that Microsoft plans to remove the Flash plugin from Windows through updates in January 2021 or afterwards. See: https://docs.microsoft.com/en-us/lifecycle/faq/adobe-flash-player#what-are-the-changes-expected-at-the-end-of-support

Hữu ích?

more options

szertném a supernova flasht az adobe helyett hogyha elérhető lenne a mozzillába ugyan is minden játék minden oldalon flash függő.csak ennyit akartam.

Hữu ích?

more options

Móni said

szertném a supernova flasht az adobe helyett hogyha elérhető lenne a mozzillába ugyan is minden játék minden oldalon flash függő.csak ennyit akartam.

This SuperNova player? https://www.getsupernova.com/download/

I don't know whether that will be a good way to run Flash games when browser support ends. Maybe you can find some reviews online.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.