Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Youtube not working with latest firefox on debian

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

For some reason Youtube tells me that Firefox doesn't recognize the available video formats. This isn't the case with most videos but ~1/10 videos fail (video in the immage is https://www.youtube.com/watch?v=Ta1qHReYXYs&ab_channel=EthosLab ). Does anyone know how to fix this?

For some reason Youtube tells me that Firefox doesn't recognize the available video formats. This isn't the case with most videos but ~1/10 videos fail (video in the immage is https://www.youtube.com/watch?v=Ta1qHReYXYs&ab_channel=EthosLab ). Does anyone know how to fix this?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Make sure you have the latest FFmpeg and libavcodec packages installed in Linux.