Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

There's this glitch with YouTube

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Hello There is this glitch with YouTube where whenever I click on a YouTube video, it redirects to to a Post instead of the video

I have fixed the problem by right-clicking the video title and opening a new tab for each video, but I was wondering if there is a more convienient solution

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.