Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sound Cracks on Pausing-Unpausing a Video on Any Webpage

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
more options

Hi,

Using Firefox version 83.0 on MacBook Pro 2019 16 inch model. When I pause a video on any webpage, I hear a sudden loud "crack" sound from the speakers. It also happens when I unpause, jump backward or forward in the video. If I mute the sound of the video and try to pause/unpause, there is no problem.

I checked the same situation with other browsers. There are no problems with them.

I hope there is a solution to this.

Thanks.

Được chỉnh sửa bởi ersoyci vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.