Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

barre (-) réduire manquante ainsi 2 carreaux réduction

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Il me manque depuis quelque temps à droite en haut : (-) réduire ainsi que les 2 carreaux pleine page ou moitié page

Merci

Il me manque depuis quelque temps à droite en haut : (-) réduire ainsi que les 2 carreaux pleine page ou moitié page Merci

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Bonjour,

Make sure you do not run Firefox in Full Screen mode (press F11 or Fn + F11 to toggle; Mac: Command+Shift+F).

When you are in Full Screen mode, hover the mouse to the top of the screen to make the Navigation Toolbar and Tab bar appear. You can use one of these to leave Full Screen mode:

  • press the F11 key
  • click the Maximize button at the right end of the Tab bar
  • click the Full Screen button in the "3-bar" Firefox menu button drop-down list
  • right-click empty space on a toolbar and click "Exit Full Screen Mode"

Make sure you run Firefox in desktop mode and not in tablet mode.