Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Relay

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

I've started using the beta version of firefox relay. I was wondering if the same alias can be used for multiple different websites? I have used it to login to one website already. Can I use the same alias for another website?

I've started using the beta version of firefox relay. I was wondering if the same alias can be used for multiple different websites? I have used it to login to one website already. Can I use the same alias for another website?

Giải pháp được chọn

Yes, of course you can.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Yes, of course you can.