Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Change firefox cache directory v93.0

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

hi, As this thread indicates it is necessary to set browser.cache.disk.parent_directory in about:config. Unfortunately it has no effect and cache is store in profile in AppData/Local/Mozilla/Firefox/Profiles/{profile} directory on windows. I used that feature in the past and it worked. Is this feature removed or is there a bug?

https://support.mozilla.org/en-US/questions/768867

Thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can use a policy to set browser.cache.disk.parent_directory

Search for browser.cache.disk.parent_directory under the new Preferences section.