Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot post any new Youtube comment

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I cannot post any comment on Youtube on Mozilla Firefox. I can on Chrome and Edge. I use some add-ons (Screenshot below) but I'm pretty sure they don't interfere with it. I might have switched a parameter of Mozilla or I am blind and I cannot see where I should click to post a new comment on Youtube. I've put another screenshot of the comment section in which you can clearly see there is no option visible to post a new comment under a video..

Any idea or recommendation ?

Have a nice day tho.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Same issue here...

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1314091

Let me reboot and try Win 7 and Win 10 again.

Hữu ích?

more options

Just tried Win 7 and it works now. I'm using 84.0b7 (64-bit)

You can try a different version from the below link.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Let me boot another laptop (Win 10) and see what happens.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Your System Details list shows that you have various content blocking extensions.

Did you check for issues caused by extensions ?

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.