Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tab crash on Dell XPS with Dual GPU

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
more options

I have a Dell XPS with dual GPU - integrated and dedicated. I've been having Firefox tabs crashing ever since updating my Intel drivers.

The newest driver update fixes some sluggishness I was having, but now Firefox is crashing.


Things I've done:

Reinstalled a fresh copy of Firefox Disabled Hardware Acceleration Reinstalled the iGPU driver Downgraded Firefox 1 version Chkdsk'd

about:crashes hints towards dual gpu issue from what I can understand

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.