Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Turn off search suggestions in address bar

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 29 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonpal

more options

version 83.0 I reset all settings to default I unchecked "provide search suggestions" suggestions still appear when I start typing into the address box

version 83.0 I reset all settings to default I unchecked "provide search suggestions" suggestions still appear when I start typing into the address box

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

But these are search suggestions or bookmarks suggestions?

more options

How do I tell if search or bookmarks suggestions? See screenshot.

more options

As far as I know, bookmarks are not enabled.

more options

No star appears next to the suggestion.

more options

Giải pháp được chọn

Set "browser.urlbar.maxRichResults" to zero https://support.mozilla.org/en-US/questions/1252496