Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost my all firefox data

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I had to format ( factory reset) my laptop. After installing mozilla, and sync my account is like new. All previous data i.e. Login, password, bookmarks, etc all are missing and i tried about:profiles method which is also not working. What should i do to recover my old data?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Did you have other devices connected to Sync? If not, then the answer is no, as Sync is not a backup solution (at least not yet), it only synchronises the data between your devices.

Hữu ích?

more options

You didn't possibly reset the password of the Sync account as that will wipe all data on the Sync server ?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.