Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

issue regarding time difference

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

bold textIn this image the problem is iam an indian and i make my system in indian time system. while entering the site through mozilla that 4:00 pm class time is showing 7:30 but the class is regularly conducting at the correct time but only it showing all over the site in time difference . I don't know how to resolve it. At first i thought that is because of the site problem but while i,am opening through chrome i don,t have any problem. I like to use mozilla firefox that why i,am sending this request to resolve

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.