Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox is blocking me from a web site.

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I am trying to access cal PERS web site and Firefox is blocking me. How can I fix this. (www.Calpers.ca.gov) keep in mind i am not very tech-no-savy.

Giải pháp được chọn

Thanks for the help! My neighbor came over and told me to refresh my Firefox and it is now working.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Please explain the problem in detail. What happens? What is/are the exact error message(s) ?


i got: Secure Connection Failed

The connection to the server was reset while the page was loading.

The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Thanks for the help! My neighbor came over and told me to refresh my Firefox and it is now working.

Hữu ích?

more options

Well done. Safe surfing.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.