Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Auto Updates for Enterprises

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

I am looking for the exact site we need to access to perform auto updates to Firefox DE on Windows 10 64-bit v. 1909. We have numerous security precautions in place and we currently can't access the auto updates area. Our security does not allow us to open the entire downloads area, so we are looking for the exact URL that is required for auto updates to function. We are also wondering if it is possible to have the auto updates point to a local server. This would allow us to bypass giving the full access to the website URL and just point customers locally within our own environment.

Thanks.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.