Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Amazon music platform do not run

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I have the firefox browser 83.0 (64 bits) for ubuntu (canonical 1.0) and the platform of amazon music (https://music.amazon.es/) , do not run.

Is the first time that i install firefox, so i do not have older versions in my computer.

What can i do?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.