Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Meet image issues

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I use meet.google.com for school online classes and this past week there are issues with screen / camera sharing. in the first place everything is fine but after a few seconds the image, whether the camera is sharing the screen, the image in question is displayed on the screen zoomed in to the top left. To understand, we see from this: https://ibb.co/xfrDzGK to this: https://ibb.co/y0jtpDL I think it is a Firefox problem because I tried to use other browsers and it works perfectly.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.