Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

read aloud tool

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 123 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Daniel Ebenezer

more options

whether the firefox browser has the facility of read aloud tool similar to microsoft edge browser

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

yes, just click on toggle reader view (F9) and then click on the headphones icon at the left and then listen to the reader reading That's all :)

Được chỉnh sửa bởi Daniel Ebenezer vào