Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Metamask extension disappeared

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

I discovered that my metamask extension disappeared on its own from Firefox. It was not a lost pinned extension. The extension was not listed in the extensions any longer.

I looked in the history and browser had not updated. Does anyone have an explanation? Did Firefox remove metamask for some reason?

Is there a way that I can view changes to the extensions somehow?

Thank you.

I discovered that my metamask extension disappeared on its own from Firefox. It was not a lost pinned extension. The extension was not listed in the extensions any longer. I looked in the history and browser had not updated. Does anyone have an explanation? Did Firefox remove metamask for some reason? Is there a way that I can view changes to the extensions somehow? Thank you.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options