Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Browser Bookmarks bar arrows not working (>>)

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi marinodolcettibernes

more options

Hello, I've Firefox on Fedora last version Fedora 33 (Workstation Edition) 64 bit

The bookmarks bar works fine for the standard visible part, but the arrows button (check out the pic attached) to open the rest of the bookmarks contained in the list, is not working, doesn't open the rest of the list at all.

Thank you Marino

Hello, I've Firefox on Fedora last version Fedora 33 (Workstation Edition) 64 bit The bookmarks bar works fine for the standard visible part, but the arrows button (check out the pic attached) to open the rest of the bookmarks contained in the list, is not working, doesn't open the rest of the list at all. Thank you Marino
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hi everyone, I reinstall the OS and everything works fine now. Thanks.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi everyone, I reinstall the OS and everything works fine now. Thanks.