Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Empty dialog for extensions after gfx.webrender.all: true

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rouelle

more options

Nom: Firefox Version: 83.0 Identifiant de compilation: 20201126174332 ID de distribution: archlinux Agent utilisateur: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0 Système d’exploitation: Linux 5.9.10-arch1-1 #1 SMP PREEMPT Sun, 22 Nov 2020 14:16:59 +0000

After enabling gfx.webrender.all (value true in about:config), there is no more tearing in web sites like google street view. But all my extensions, while working, offer an empty dialog pop-uo when I left click on their icon in Firefox main bar. UBlock origin, HTTPS Everywhere, Privacy Badger or Joplin all act with the same behavior. See screenshot. If I disable gfx.webrender.all all my extensions dialogs are back.

I had gfx.webrender.all set to true before version 83.0 of Firefox and my extensions were working fine.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I'm answering to myself...

If I click repeatedly on an extension icon (5 or 6 times), it finally appeared correctly. But I have to do so every time I need interaction with the extension...

Strange bug. Maybe because I use hidpi?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.