Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

New update wipes out everything - all gone

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I had to update firefox to current version to pay a bill on a web site. I did it. I was recommended to sync another device during install, I did that too. I worked for a few hours on firefox just now, then it crashed. It reported data it had but now I have nothing. No history, no bookmarks, NOTHING. I logged in, my username and password worked find but it's like a fresh install, no data. Over 10 years of history, hundreds and hundreds of pages and passwords all gone. I synched to my phone as it insisted I install another device. Supposedly that was done but I have no idea how to use that or what it can do. They claimed it was a backup.

I'm at a total loss.

Andrew

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.