Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Trying to load firefox on my computer but can't get camera to work.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi gtclark1

more options

My computer say it is installed but my front camera is not working using adobe flash player

My computer say it is installed but my front camera is not working using adobe flash player

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

In order to use a camera follow these instructions https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-manage-your-camera-and-microphone-permissions. This will allow your camera to have security permissions.