Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Add-on's suddenly disappeared, are installed, unusable

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

How fix this. Have googled the problem and tried all proffered solutions. No change. Others seem to have had similar problem, mentioning certificates, but got no help from Mozilla, that I saw. I have put the little jigsaw icon o the search bar, to no avail. Am deadended.

How fix this. Have googled the problem and tried all proffered solutions. No change. Others seem to have had similar problem, mentioning certificates, but got no help from Mozilla, that I saw. I have put the little jigsaw icon o the search bar, to no avail. Am deadended.

Giải pháp được chọn

It might be a corrupted file was replaced.

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Bizarre. Rebooted, and came back fixed. Makes no sense to me.

more options

Giải pháp được chọn

It might be a corrupted file was replaced.

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems.