Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

signin problem

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

i can't see my bookmarks or restore my settings after upgrade windows new install now i signin to my account ....its like new account don't have any thing

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

i have clean install of windows so no old folders >>??????

Hữu ích?

more options

Look on your system for a folder called Windows.old

It might be in the C:\ folder or your user folder.

Hữu ích?

more options

You are a Stupids i said clean install of windows

Hữu ích?

more options

Rudeness detected. About communication.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.