Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My former Firefox browser has gone away & now it is Yahoo. I desperately need my old Firefox back. PLEASE help. Thanks!

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

My former Firefox browser has been replaced by Yahoo (I think my granddaughter "accidentally# Numbered list item" did this)....I desperately want my old Firefox back. Please help me. Thanks!

My former Firefox browser has been replaced by Yahoo (I think my granddaughter "accidentally# Numbered list item" did this)....I desperately want my old Firefox back. Please help me. Thanks!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Yahoo is a search engine/website. Not a browser.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-set-the-home-page