Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Long time Mozilla user..I updated my firefox browser. I lost all previous saved passwords, history bookmarks , favorite sites how do I get into my oter firefox

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I was asked to update my firefox browser now I have no passwords my sites are not remembering me by password, my bookmarks are gone. my history is gone my auto fill is gone why?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Are you still using the Firefox profile that has your personal data?

See also:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.