Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Password manager: identifier of an account not belonging to me?

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hello, In my Firefox password manager (Lockwyse), I have the credentials of a valid twitter.com account of someone I don't know. It looks like a nice security hole. Am I seriously worried about the security of my own password? How and who should I inform Mozilla about this serious problem? Thank you in advance for your assistance ? Cordially.

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Did you let someone else use your computer?

Hữu ích?

more options

Thank you for your reply :) No, I do not lend my machines (personal or professional). I use a Firefox Sync account to benefit from the sync between different Firefox that I use on several of these machines. I performed a test last night on this account from Firefox Monitor without it notifying me of any problem. My password manager contains 400 identifiers and I discovered last night a second account on gallery.me.com (no idea of its validity) that does not belong to me. It looks more and more like a data leak from my password manager.

Does anyone know the procedure for reporting a bug to Firefox development teams?

Hữu ích?

more options

I called for more help.. Does anyone else use the other computers?

Hữu ích?

more options

Hello FredMcD

Thank you for your help :) Sorry, I misinterpreted your question. Only a trusted person uses one of their computers. I don't think the problem is with this person.

Hữu ích?

more options

Ask the other.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.