Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I get rid of the wait message

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

How do I get rid of the wait message... I never want to see it.

Giải pháp được chọn

I solved my problem... Took another users recommendation...

Downloaded Chrome.. moved the bookmarks over, started them up. presto it works and seems a little faster..

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Please explain the problem in detail. What happens? What is/are the exact error message(s) ?

Hữu ích?

more options

Browser window is open, I click something and wait... I get this stupid message to wait or continue.. 10 - 15 seconds letter it's back.. I spend more time clickin that message than any work I can get done.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I solved my problem... Took another users recommendation...

Downloaded Chrome.. moved the bookmarks over, started them up. presto it works and seems a little faster..

Hữu ích?

more options

I believe the message said more than that.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.