Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox heavy spike and sometime freeze when PC is in high GPU usage

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hi

I'm an Computer Vision engineer and I migrated from Chrome recently.

The problem is, when I train a neural network and GPU utilization goes beyond 90% Firefox becomes unusable and sometime freeze my whole PC entirely.

I'm not even talking about YouTube or video sites, just new tab is enough to cause problem.

This never happen in Chrome and I'm forced to keep using it every time I need to use GPU.

Is there any tip for this?

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hữu ích?

more options

Yeah, it doesn't help.

My problem is I still have more than enough CPU and RAM, just GPU that is used up.

Hữu ích?

more options

Is it possible to have Firefox renders on CPU?

Hữu ích?

more options

I called for more help.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.