Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

sound when using firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi michael_sandberg87

more options

Hi The other day i was watching a movie on Viaplay. I paused it, and when i started it again, there was no sound. Ive tried other websites, to see if there is any sound, but sadly no. Ive tried other browser, and there the sound works just fine.

ive tried reinstall mozilla, and seached for solutions, but cant get any answers.

Please is there som tec guru, that can help me

Best reggards

Michael

Hi The other day i was watching a movie on Viaplay. I paused it, and when i started it again, there was no sound. Ive tried other websites, to see if there is any sound, but sadly no. Ive tried other browser, and there the sound works just fine. ive tried reinstall mozilla, and seached for solutions, but cant get any answers. Please is there som tec guru, that can help me Best reggards Michael

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Did you reboot the computer ?

more options

reboot as in restart computer? is so, yes several times