Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

making Firefox my default browser.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

How can I make Firefox my default browse. I've tried various methods, but the next time I click on Firefox I get the message that "FF is not your default browser." One problem may be that before I close Settings, I don't find any "Save" button to preserve my choices.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi, it's a system setting. Firefox can launch the Windows 10 dialog to select your default browser, but it can't make the change for you. Could you compare the steps in this article to see whether they help on your system: How to change your default browser in Windows 10.

Hữu ích?

more options

Hi, I've read the article and have followed all the directions. The last instruction says "close Settings window to save your settings." I don't see any way to Save Settings before exiting Settings. Simply exiting Settings doesn't save those Settings.

Carol

Hữu ích?

more options

Is the problem that Windows shows that the change was made before you close the window --

-- but if you open it again, it's back to a different browser?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.