Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

large black boxes or lines are appearing and preventing me from entering text in varous programs’ for ‘Firefox’

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 42 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

large black boxes or lines are appearing and preventing me from entering text in various programs’ for ‘Firefox’

These are very large black "boxes" that also cause gmail to flick in and out from a large to a small display

Giải pháp được chọn

You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

Close and restart Firefox after modifying the setting for changes to take effect.

You can check if there is an update for your graphics display driver and check for hardware acceleration related issues.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Apps affected include Firefox, Freelancer, Gmailand, Wordpress... Pretty much every program i use.

I can't take a screen shot because the L shaped "box" disappears when i click on the screenshot app.

It is happening while i type this!

Hữu ích?

more options

It's not happening in Word/Excel etc just Apps running in firefox

Hữu ích?

more options

Start your Computer in safe mode with network support. Then start Firefox. Try Secure websites. Is the problem still there?

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode Starting Any Computer In Safe Mode; Free Online Encyclopedia

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

Close and restart Firefox after modifying the setting for changes to take effect.

You can check if there is an update for your graphics display driver and check for hardware acceleration related issues.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.