Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

whats app web not working

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 45 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

'bold text'

''''''bold text''''''

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

whats app web not working

more options

Hi

The current requirements for Whatsapp seem to be Windows 8 or higher or Mac OS X 10.10 or higher and Firefox 60 or higher, no mention of supporting Linux. With Windows XP and Firefox 52 as the latest supported version you are out of luck. If your OS is supported then you need to update a more recent Firefox version or you need to update to a newer Windows version or you can consider to switch to Linux.