Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

MNS/Bing home page shows up when I open Mozilla/Fire Fox and I can't view bookmarks.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Every time I try to open Mozilla/Fire Fox, the home page for Bing shows up and I can't view my bookmarks. I don't want this page to show up. Please HELP!

Thanks,

Ralph

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Ralph, could you continue with your earlier question here:

https://support.mozilla.org/questions/1314102