Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

taille police onglets et marque page

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 48 lượt xem
more options

Hello, I would like to increase the font size of tabs and bookmarks, not web pages I am talking about tabs etc. thank you


Bonjour, je voudrais augmenter la taille de la police des onglets et marque pages, pas des pages web je parle bien des onglets etc merciNobody have a solution :-(

Được chỉnh sửa bởi fredbauret72 vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.