Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How Do I Change/Turn Off Specific Keyboard Shortcuts?

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 53 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I want to stop the Alt key from opening the menu bar, but can't seem to find any way of doing this. Is there a way of taking to alt key off this shortcut menu?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can set ui.key.menuAccessKeyFocuses = false on the about:config page.

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

You may have to close and restart Firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.