Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

History deleted by Bitdefender, I have it on my phone, how to put it back

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi internet14

more options

Hello, Bitdefender deleted my history (not telling me that it was my history he was going to delete), but everything is still on my Android phone. I removed the sync for now, because I fear it would delete it on my phone too. How to put back the history on my computer? Thanks!

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

We do not recommend using other programs to clean Firefox because they could corrupt the files. Also, the browser can clean itself. Change the settings in Bitdefender.

Hữu ích?

more options

You can't use Sync to transfer all history as there are limits for syncing history.

Synced history expires in 60 days. New history is only uploaded for the last 30 days.

Hữu ích?

more options

Hello, I did not allow it on purpose. My question is if there is a way to get it back, and in particular with the synced history: if I put the sync back, will it transfer back or be erased? How to proceed with what I have?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.