Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox is constantly freezing and crashing on me...(?!)

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox's latest version is always freezing and crashing on me, particularly when I'm on Facebook, for some reason! I'd like to make it my default browser, but it takes so long to load sometimes over 5 minutes, that I can't do this...Can anyone help?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hữu ích?

more options

The System Details list shows that you have an outdated Flash plugin, current is 32.0.0.445 (32.0 r0).

  • Shockwave Flash 32.0 r0
  • Shockwave Flash 31.0 r0

You can find the location of a plugin on the about:plugins page.

You can download the latest NPAPI Flash plugin for Firefox on this page.

Make sure to remove checkmarks for including unwanted additional software.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.