Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

buggy

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 68 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ma4vvv

more options

The browser is buggy. Reinstalling and checking for viruses doesn't help. Only works correctly in safe mode. What to do? Video https://cloud.mail.ru/public/uTpa/3z7wWVRbq

Giải pháp được chọn

You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

Close and restart Firefox after modifying the setting for changes to take effect.

You can check if there is an update for your graphics display driver and check for hardware acceleration related issues.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Please explain the problem in detail. What happens? What is/are the exact error message(s) ?

Hữu ích?

more options

It's hard to describe in words. It's better to watch videos. Various parts of the screen are twitching, and the image is falling apart.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

Close and restart Firefox after modifying the setting for changes to take effect.

You can check if there is an update for your graphics display driver and check for hardware acceleration related issues.

Hữu ích?

more options

cor-el, Thank you very much! Disabling hardware acceleration helped!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.