Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

top sites in new tab

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

http://prntscr.com/vljmxm

they keep coming back want to delete a non site link ; unlock dismiss from history

then did sync. but it keeps coming back.

deleted account from firefox sync

short I don t know.how to get rid of it anymore...must be doing something wrong

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.