Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

update mozilla firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 31 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

I asked for mozilla firefox to be updated because I can't open WhatsApp

I asked for mozilla firefox to be updated because I can't open WhatsApp

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

We don't provide updates for Windows XP anymore. You have to update your OS to recent Linux or Win7, 8, 10.