Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Youtube account bug in Firefox

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Hello! I'm having an issue with Youtube on Firefox. When I log in on Youtube, the panel on the left shows as if I haven't . I tried to open FF in safe mode without any add-ons, it didn't help. Tried to reinstall FF and to launch it on different PCs. Neither of it hepled. But it works fine in Chrome.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.